Fermenterad surkål
Ta en färsk vitkål eller en rödkål (eller bägge)
Hacka kålen i små, små bitar. Jag brukar använda min mandolin då det går mycket snabbare. Blanda kålen med en rejäl nypa mineralsalt och stöt den ordentligt (exempelvis med en träsked). När du är klar så pressar du ut så mycket saft du kan från vitkålen (rödkålen brukar inte vara så saftig) och lägger över i en destillerad glasburk. Nu blandar du in 2 probiotikakapslar. Rör runt ordentligt och tryck till kålen. Förslut med ett tätt lock. Låt stå på varm plats i ca 3 dagar. Öppna och lukta på kålen – du känner den syrliga och starka lukten när kålen är klar. Ställ in den i kylen och avnjut som sallad till en måltid.

Cashewyoghurt
Du kan använda pinjenötter, macadaminannötter, skalade mandlar eller det du föredrar men jag brukar alltid göra min bas på cashewnötter till ost.
Blötlägg 5 dl cashewnötter i 5 timmar. Skölj ordentligt. Mixa (gärna i en blender) tillsammans med 2 ½ dl filtrerat vatten och 4 probiotikakapslar. Häll över i en destillerad glasburk och förslut helt. Låt stå på en varm plats i ca 2 dygn. Du ser att den är klar när den har blivit fast, bubblig och luktar syrligt. Ställ in den i kylen. Yogurten kan stå i ca fem dygn men du kan alltid starta en ny kultur genom at mixa en ny bas och blanda med 1 dl av den klara (då hoppar du över probiotikakapslarna). Så här kan du hålla på ca 6 gånger sedan förlorar yoghurten sin kraft.
Du kan använda yoghurten som en bas till att göra ost, som frukostyoghurt, men även till maträtter som en dressing (blanda i de kryddor, örter och såsen du vill då. Enjoy!

Fermented sauerkraut
Take a fresh cabbage or a red cabbage (or both)
Chop the cabbage into very small pieces. I usually use my mandolin since it is much faster. Mix the cabbage with a big pinch of mineral salt and press it properly (eg with a wooden spoon). When you are finished, squeeze out as much juice as you can from the cabbage (red cabbage is usually not as juicy) and put into a glass jar (distilled). Now, mix in 2 probiotic capsules. Stir well and press into the cabbage. Use a tight lid. Let stand in warm place for about 3 days. Open and smell the cabbage – it should smell tangy and strong when the cabbage is ready. Set it in the fridge and enjoy the salad for a meal.

Cashewyogurt
You can use pine nuts, macadaminan nuts, shelled almonds, or what you prefer, but I always do my base with cashew nuts when I´m making cheese.
Soak 5 dl cashew for 5 hours. Rinse thoroughly. Mixing (preferably in a blender) with 2 ½ dl filtered water and 4 probiotic capsules. Pour in a distilled glass jar and seal completely. Let stand in a warm place for about 2 days. You see that the yogurt is ready when it has become solid, bubbly and smells sour. Set it in the fridge then. The yogurt can stand for about five days, but you can always start a new culture by mixing a new base and mix with 1 dl of the already made yoghurt (then skip the probiotic capsules). This you can do for about 6 times then the yogurt will loose it´s power.
You can use yogurt as a base to make cheese, as yogurt to breakfast, but also for dishes as dressing (mix with spices, herbs and sauces) or as you prefer it. Enjoy!